Toegankelijkheid

We streven er voortdurend naar, te voldoen aan de gebruiksbehoeften van mensen met een handicap en aan normen voor goede toegankelijkheid. Ook zijn we ons bewust van de uitdaging en voordelen van een website die zich niet alleen richt op het voldoen aan standaardnormen, maar juist op het bieden van een uitstekende online ervaring aan een zo breed mogelijk publiek, inclusief aan senioren en gebruikers met een handicap.

We streven er naar dat deze website zo veel mogelijk:

  • toegankelijk is, zodat alle gebruikers toegang hebben tot alle informatie en functionaliteiten
  • voor ieder gelijkwaardig bruikbaar is, waarbij het voor gebruikers met een handicap niet onoverkomelijk moeilijk of tijdrovend is om de normale handelingen uit te voeren;
  • door inviduele gebruikers kan worden aangepast of geconfigureerd om aan hun specifieke behoeften en voorkeuren te voldoen;
  • in staat is om te communiceren met geschikte, algemeen beschikbare ondersteunende technologieën die door gebruikers worden gebruikt.