Privacy Policy

Privacy beleidPrivacyverklaring
Faber is een merk dat wordt beheerd door Glen Dimplex Consumer Appliances Europe, onderdeel van Glen Dimplex Benelux B.V. Wij streven ernaar samen met onze gelieerde bedrijven (‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in acht te nemen en te garanderen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en de Algemene verordening gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens er worden verzameld, hoe wij deze verzamelen en voor welke doeleinden.
Dit betekent onder meer dat wij:

- de persoonsgegevens toelichten die wij verzamelen en hoe deze worden verzameld;
- aangeven welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
- de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens alleen voor legitieme doeleinden nodig zijn;
- uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
- beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, en partijen die op instructies persoonsgegevens verwerken vragen hetzelfde te doen;
- uw recht in acht nemen om inzage en een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en deze te laten wijzigen of verwijderen, naast uw andere rechten zoals in de privacyverklaring nader wordt omschreven.

Wij attenderen u erop dat wij ook persoonsgegevens verwerken door middel van cookies en soortgelijke systematiek.
Wij verwijzen u naar onze Cookie verklaring indien u daar meer over wilt weten. Wij adviseren u deze verklaring door te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juli 2022.

Wie is er verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens?
Glen Dimplex Benelux B.V. is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot deze verklaring.

Waarom verzamelt Glen Dimplex Benelux B.V. uw persoonsgegevens?
Wanneer u ervoor kiest een account aan te maken, een product of dienst van Glen Dimplex Benelux B.V. te kopen of op een andere manier contact met ons op wilt nemen, dan zullen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Bovendien vragen we u om optionele gegevens over uw gebruik van Glen Dimplex Benelux B.V. producten en diensten.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- om op persoonlijke wijze met u te communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken, en om klachten te registreren en af te handelen;
- om via e-mail op de hoogte te houden van onze commerciële ontwikkelingen, zoals toekomstige aanbiedingen, acties, evenementen, nieuwe producten en ander nieuws over Glen Dimplex Benelux B.V. producten en diensten, gebaseerd op uw bestelhistorie en gedrag op onze website;
- om marktonderzoek uit te voeren om uw behoeften in kaart te brengen voor verbeteringen binnen Glen Dimplex Benelux B.V.;
- om uw deelname aan acties, enquêtes, wedstrijden of functionaliteiten op de website administratief te verwerken;
- om uw account voor onze systemen te beheren;
- om een overeenkomst uit te voeren, zoals het verrichten van transacties ,het administreren en voltooien van uw aankoop van producten en diensten van Glen Dimplex Benelux B.V.;
- om statusupdates en serviceberichten te versturen;
- om berichten te versturen indien er wijzigingen zijn in onze verklaring of andere (documenten) die wellicht van toepassing zijn op u;
- om een wettelijke verplichting na te komen.

Op welke rechtsgronden worden uw gegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens gaan wij alleen verwerken indien er een rechtsgrond voor is.
De bedoelde rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden zijn:

- U heeft ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken;
- De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan;
- De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
- De verwerking is nodig voor gerechtvaardigde belangen.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manier met ons worden gedeeld, door middel van:

- u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
- per e-mail, telefonisch, via de chat, schriftelijk of via social media te communiceren met onze klantenservice;
- uw producten van Glen Dimplex Benelux B.V. te registreren;
- uw deelname aan een actie, evenement, wedstrijd of door een vragenlijst of enquête in te vullen met betrekking tot Glen Dimplex Benelux B.V. producten of diensten;
- een Glen Dimplex Benelux B.V. product of dienst via onze website aan te schaffen;
- dat u een account aan maakt;
- uw deelname aan een activiteit op social media van Glen Dimplex Benelux B.V. producten of diensten, door deze te liken of te delen of door het uploaden van content;
- uw deelname aan productbeoordelingen of enquêtes;
- uw verzoek berichten op uw mobiele telefoon/apparaat te ontvangen;
- door social media monitoring zoeken wij op het internet naar relevante en openbare inhoud en gebruiken deze om onze producten en diensten te verbeteren of consumentenontevredenheid op te lossen;
- cookies die Glen Dimplex Benelux B.V. of derden op uw computer of mobiele apparaat plaatst wanneer u onze websites bezoekt en de cookies accepteert. Informatie hierover kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

De persoonsgegevens die wij verwerken
Door producten en diensten van Glen Dimplex Benelux B.V. te gebruiken verstrekt u ons of onze dienstverleners of tussenpersonen bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Wij gebruiken en slaan persoonsgegevens alleen op indien u deze direct heeft verstrekt of indien deze gegevens aan ons zijn verstrekt voor verwerkingsdoeleinden zoals hierboven omschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze bedoeld zijn, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- Contactgegevens (zoals; voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en functie)
- Bedrijfsgegevens (zoals; organisatienaam, postcode, straatnaam, plaatsnaam en klantnummer)
- Financiële- en transactiegegevens (zoals; post- en factuuradres, hoofd- en afleveradres en openingstijden)
- Accountgegevens (zoals; accountnaam en wachtwoord)
- Informatie over uw Glen Dimplex Benelux B.V. producten of diensten.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe diensten of tussenpersonen om uit naam van ons bepaalde activiteiten te verrichten, zoals partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van een contractuele verplichting. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, verhuren, leasen, of doorgeven aan derden zodat uw persoonsgegevens kunnen worden gebruik voor hun eigen doeleinden.
Wij maken gebruik van verschillende externe diensten;

- Clouddienst (Microsoft Dynamics)
- Servicedienst (Inzeso)
- Webhostingdienst (Topsec)
- Social mediakanalen (Google, Meta platformen, LinkedIn en YouTube)

Bovenal zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken indien de wet ons daartoe verplicht, als dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van onze werknemers.

Commerciële berichten
Wij sturen u graag informatie over de producten en diensten van Glen Dimplex Benelux B.V. waarvan wij denken dat op basis van uw bestelhistorie en gedrag op onze website belangrijk vindt, via e-mail of andere communicatiekanalen. Dit wordt alleen gedaan wanneer er door;

- u specifiek toestemming is gegeven om deze berichten van ons te ontvangen;
- u bij ons een product of dienst is gekocht wat vergelijkbaar is met het product of de dienst waarover wij u willen informeren en u op het moment van aankoop geen gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze berichten.

U heeft altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven van berichten van Glen Dimplex Benelux B.V. die betrekking hebben op producten en diensten, door middel van;

- contact op te nemen met GDPR@glendimplex.eu of bellen naar 0513-656500 onder vermelding van uw naam en contactgegevens;
- het klikken op de knop ‘afmelden’ in de door u ontvangen commerciële berichten;

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
De beveiliging van, uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hebben naar behoren fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen die bedoeld zijn om uw gegevens te beveiligen. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via een beveiligde digitale omgeving. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot deze gegevens. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd wanneer dit nodig is voor het uitoefenen van werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, verandering of openbaarmaking wordt tegengegaan.

Wat zijn de bewaartermijnen?
Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang dat noodzakelijk is voor het doel. Daarna worden de gegevens in beginsel verwijderd, tenzij wij wettelijke verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

U kunt denken aan de bewaarverplichting van 7 jaar die de Belastingdienst oplegt voor bepaalde gegevens. Overigens kan het zijn dat wij uw gegevens anonimiseren voor onze kwaliteitsdoeleinden en training.

Gegevensoverdracht
Wij zullen uw gegevens niet overdragen aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Wij slaan uw persoonsgegevens op in een Cloud
Glen Dimplex Benelux B.V. kan uw persoonsgegevens opslaan in een Cloud. Uw persoonsgegevens kunnen namens ons door een clouddienstverlener worden ontvangen en op een locatie binnen de Europese Unie worden opgeslagen. Wij hebben met deze clouddienstverlener contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de dienst. Zij verwerken uw persoonsgegeven niet.

Geautomatiseerde verwerking
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Kinderen
Wij richten ons niet op kinderen die jonger dan 16 jaar zijn.

Uw rechten
In de commerciële berichten die u ontvangt van ons, wordt de mogelijkheid om u uit te schrijven voor verdere berichten aangeboden. Wij proberen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek om uitschrijving te voldoen. Wij attenderen u erop dat als u uzelf uitschrijft voor commerciële berichten, wij u nog steeds administratieve berichten mogen sturen waarvoor niet kan worden uitgeschreven.

U kunt aangeven dat de persoonsgegevens die u heeft verstrekt te mogen inzien, te corrigeren, weg te laten, te beperken (bezwaar) of te verwijderen. Tevens kunt u een verzoek doen om een digitaal kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen met als doel om dit door te sturen naar een ander bedrijf.

In uw verzoek moet het duidelijke zijn welke persoonsgegevens u wilt wijzigingen, of verwijderen uit onze databank. Wij kunnen pas uitvoering geven aan uw verzoek wanneer de persoonsgegevens gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek te versturen. Het is mogelijk dat wij uw identiteit verifiëren voordat wij uitvoering kunnen geven aan het verzoek. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie te verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. De termijn kan tot twee maanden worden verlengd als het verzoek complex is. Wij zullen u in dat geval informeren.

Wij willen u erop attenderen dat er bepaalde gegevens bewaard dienen te worden voor administratieve doeleinden om eventuele transacties te voltooien die u bent aangegaan voordat u een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende.

Voor de uitoefening van uw rechten moet u een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van Glen Dimplex Benelux B.V., de contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Heeft u een klacht? Meld dit bij de Autoriteit persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit kan door middel van een meldformulier op de website van de Autoriteit persoonsgegevens, of door een brief te sturen met uw klacht naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Contact- en bedrijfsgegevens
Glen Dimplex Benelux B.V.
Flame Europe
Saturnus 8
8448 CC Heerenveen
Nederland

E-mail: GDPR@glendimplex.eu
Telefoonnummer: 0513-656500
KvK-nummer: 10684292
BTW-nummer: NL809767478B01

Functionaris voor gegevensbescherming
Voor vragen, opmerkingen of een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris: R. IJdema
E-mailadres: GDPR@glendimplex.euContact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken die je met ons wilt delen?
We horen graag van je en bieden je alle mogelijke hulp.