Header PRESS

Nasze warunki prawne

Nasze warunki prawne

Copyright

Prawa autorskie

Treść tej strony oraz znajdujące się na niej dane, ilustracje, dźwięki, teksty i ich połączenia, a także programowanie są chronione prawem autorskim i prawem baz danych. Te prawa należą do firmy Glen Dimplex Benelux BV. Bez pisemnego zezwolenia nie można kopiować tej strony ani jej fragmentów.

Odpowiedzialność

Mimo że podczas opracowywania tej witryny oraz znajdujących się na niej danych zapewniono ciągłą staranność, firma Glen Dimplex Benelux BV nie odpowiada za kompletność, prawidłowość lub stałą aktualność danych. Glen Dimplex Benelux BV nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie, jakiegokolwiek rodzaju, które wynikają z użytkowania witryny bądź jej (nie)dostępności lub są z nią związane.

Ochrona prywatności

Wprowadzenie danych osobowych w witrynie Glen Dimplex Benelux BV oraz poinformowanie o chęci otrzymywania aktualnych informacji drogą mailową oznacza wyrażenie zgody na zapisanie takich danych osobowych w bazie danych (jednej lub kilku). Glen Dimplex Benelux BV szanuje ogólne zasady prywatności i zapewnia staranne wykorzystywanie danych osobowych. Na żądanie możemy usunąć właściwe dane.

Leeuwarden CCI 16084292

Numer VAT NL809767478B01

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub usług, jesteśmy do Twojej dyspozycji!